Sony DLC-HE20C
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Փոխարկիչի տեսակ` HDMI A/V


Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ