Panasonic RP-CHE50E-K
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

5 m HDMI Cable
Transmission speed of 10.2 Gbps supports Full HD 3D (1080p), Deep Colour, 4k2k, Audio Return Channel (ARC)
Ethernet capability - HDMI Ethernet Channel (HEC) 100Mbps
Advanced noise reduction with steel shield case, copper foil and three-layer shielded cable
5 m cord with short plug allows easy connection to devices
High speed HDMI certified

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ