Panasonic RP-CHEM15E-K
Վաճառքում չկա
Ապրանքի նկարագրություն

HDMI mini Cable
HDMI Mini connection on one end, HDMI Full connector on the other
High Speed HDMI Cable with Ethernet
Supports 10.2Gbps, 1080p, Deep Color, 4k 2k, Full HD 3D, ARC, HEC
Noise reduction with Zinc die-cast Noise shield case & 3-layer shielded cable
Cord lenght: 1.5 m
Colour: Black
Plug size: Type A and Type C
Plug Type: 24K Gold Plated
Data transfer Speed: 10.2Gbps
Connection: PDP TV, LCD TV (from), Camcorder, Digital Camera (to)

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ