Hama Cable High Speed HDMI,gold-plated,5.0m(83082)
Վաճառքում չկա
Ապրանքի նկարագրություն

- For the transmission of digital audio and video data at high speed for example. Between Blu-Ray player, a satellite receiver and TV
- Gold-plated plug for a high quality and secure signal transmission
- Integrated channel for transmitting network data to 100 Mbit / s

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ