Hama Cable High Speed HDMI,Ethernet,10.0m (39668)
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Colour Black
Connection HDMI™ Plug
Data Transfer Rate 10.2 Gbit/s
HDMI™ Ethernet Channel (HEC) Yes
Quality 3 Stars
Bandwidth 340 MHz
Length 10 m
HDTV Compatible Yes
Max. Resolution 4k (4096 x 2160)
Type of Shielding Double Shielded
Suitable for PC Gaming Yes
3D Transmission Yes
Audio Return Channel (ARC) Yes
Gold-Plated Yes
Solid No
Version High Speed with Ethernet

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ