Hama Adapter S-Video - RCA (42738)
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Adapter 4-pin S-VHS Socket - RCA Socket
Adapter, converts S-video into composite video signal
E.g. for camcorders/video recorders with S-VHS to RCA (video) for devices with RCA connection "Video IN" (composite video)
Removes the b/w problem thanks to the integrated signal converter
High-quality, compact design
Gold-plated
Connection A : S-Video socket
Connection B : RCA socket
Colour : Black
Quality : High quality
Type : S-Video

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ