Sven HDMI-micro HDMI 19M-19M, 1.8m cable
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

HDMI and micro HDMI type connectors
Bandwidth capacity: 10.2 Gbps
Gold-plated coating on contacts and connectors keep
the signal quality high throughout the whole operating life
Triple screening protects against disturbances
Type: HDMI (19M) - micro HDMI (19M)
BitRate up to: 10.2 Gbps
Wire gauge: 30 AWG (circular)
Wire material: high-purity oxygen-free copper
Shielding: triple
Length, m: 1,8

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ