Sony MHC-GT3D
12 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

OUTPUT POWER 600 W
INPUT CONNECTIONS
2-channel linear PCM, AUDIO IN / PARTY CHAIN IN L / R, MIC 1, the MIC 2, OPTICAL IN,
USB-port: Type A, voltage of 2 V, impedance 47 ohms, to the audio signal,
impedance 10 ohms, sensitivity of 1 mV

THE SIZE OF THE MAIN UNIT (W X H X D)
305 mm x 636 mm x 355 mm

THE SIZE OF THE FRONT SPEAKER (W X H X D)
930 mm x 121 mm x 127 mm

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ