Samsung MX-J730/RU
12 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Specifications


The capacity of the disc: CD
Number of channels: 2
Full O. Power: 600 W
PMPO: 6000 W
Tray type disc (Open / Grille): Lattice
Power of the center speaker: 300 W
Dimensions of the center speaker: 7 '
Deck Type Disc: Tray
Front display: VFD
"Demo" mode: Yes
Crystal Sound Technology: Yes
"Football" mode: Yes
GIGA Mode: GIGA Sound Blast
Non-stop music mode: Yes
My List: Yes
Auto Change: Yes
Search the directory / file: Yes
Deleting a file: Yes
EZ MP3 Maker: Yes
Copying USB1 to USB2: Yes
Timer recording radio programs: Yes
"My Karaoke" function (removing vocals): Yes
FM: Yes
AM: No
Fixed configuration tuner: 15
The USB-port: 2
Bluetooth: Yes
Support TV SoundConnect: Yes
Input analog audio (rear): RCA
Turn on Bluetooth: Yes
CD DA / CD-R / CD-RW: Yes
MP3: Yes
WMA: Yes
ISO9660: Yes
Device dimensions (WxHxD): 200,0 x 308,5 x 230,0 mm
Dimensions front speaker (WxHxD): 232 x 331 x 294 mm
Packing dimensions (WxHxD): 272 x 367 x 262 mm
Package dimensions with loudspeaker (WxHxD): 666 x 367 x 272 mm
Packing dimensions (WxHxD): 945 x 394 x 288 mm
The weight: 2.45 kg
Weight front speaker: 4.60 kg
Weight: 2.60 kg
Package weight with speaker: 9.40 kg
Weight: 14,00 kg
Hibernate: 0.45 W
Work mode: 85.00 W
Auto voltage: Yes

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ

Դուք կարող եք օգնել մեզ բարելավել մատուցվող ծառայությունների որակը՝ հայտնելով մեզ Ձեր կարծիքը։ Ցանկացած մեկնաբանություն կամ առաջարկ կարևոր է մեզ համար։