Hama "Combat Bow V2" Controller for PS3 (115414)
12 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Hama "Combat Bow V2" Controller for PS3
Controller for a realistic gaming experience
Analogue wired controller for the PS3
R2, L2 buttons for an improved grip during games
Button for the PS3
4 digital function buttons
2 shoulder buttons and 2 triggers
8-way directional pad
Select and start button
2 analogue sticks with button function
Connection: Gameport (wired)
Direction Pad: 8-way Direction Pad
Vibration: None
Energy Supply: Gameport
Technique: Analogue
Colour: Black

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ