Hama "Combat Bow V2" blueth.Contr.for PS3 (115416)
12 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Hama "Combat Bow V2" Bluetooth Controller for PS3
Bluetooth controller for a realistic gaming experience
Analogue Bluetooth controller for PS3
R2, L2 buttons for an improved grip during games
Button for PS3
4 digital function buttons
2 analogue shoulder buttons and 2 triggers
8-way directional pad
Select and start button
2 analogue sticks with button function
Connection: Bluetooth
Direction Pad: 8-way Direction Pad
Vibration: Dual Vibration
Energy Supply: Battery (3x Micro AAA)
Technique: Analogue
Colour: Black

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ