Hama "ESS" Dual Charger for PS4 (115480)
12 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

"ESS" Dual Charger for PS4
Charging station for charging up to two original PS4 controllers
"Easy plug-in" design for easily inserting the controllers
For charging on any USB port (e.g. PS4, PC, notebook)
Very compact design
LED charging indicator
Cable length: approx. 1.2 m
Number of Devices that can be Charged Simultaneously: 2
Depth: 12,4 cm
Height: 3.2 cm
Width: 5.5 cm
Charge Method: Contact
Energy Supply: USB A Socket
Trickle Charge: No
Colour: Black

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ