Hama "ESS" Dual Charger for PS4 (115480)
12 ամիս երաշխիք
Վաճառքում չկա
Ապրանքի նկարագրություն

"ESS" Dual Charger for PS4
Charging station for charging up to two original PS4 controllers
"Easy plug-in" design for easily inserting the controllers
For charging on any USB port (e.g. PS4, PC, notebook)
Very compact design
LED charging indicator
Cable length: approx. 1.2 m
Number of Devices that can be Charged Simultaneously: 2
Depth: 12,4 cm
Height: 3.2 cm
Width: 5.5 cm
Charge Method: Contact
Energy Supply: USB A Socket
Trickle Charge: No
Colour: Black

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ