Sony CDX-HR910UI
12 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Take all of your music with you, even when your out on the water. Just connect your USB mp3 player or iPod® to this stylish marine head unit and browse through your tracks on the direct sunlight viewable display
iPod® and USB mp3 compatible, just plug in your iPod® or other mp3 player and take control of your music directly from the weatherproof console
45W x4 S-MOSFET amp delivers serious power and reduced distortion
24 bit DAC
FM18 / MW6 / LW6
Aux-In (Rear / RCA)
Conformal Circuit Board Coating
Weather resistant resin / paint for front panel
Plastic cover on the top of deck
Anti-rust reinforcement, UV, salt and fog resistant
Best Tuning Memory (BTM)
SSIR-EXA Synthesizer Tuner
Drive-S Deck
CD-R / RW Playback
mp3 Playback with ID3Tag
WMA Playback with Tag Name
ATRAC Playback
AAC Playback
CD-Text Display / Scroll
Repeat / Shuffle
Multi-Session: mp3 / WMA / ATRAC / AAC
LCD Display
Conformal Circuit Board Coat
Weather Resistant Resin
Plastic Cover: Top of Deck
Anti-Rust Reinforcement
Splash-Proof
UV Resistant
Salt Fog Resistant
Dimensions: 197 x 89 x 187 mm

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ