Sony CDX-G1100UE
12 ամիս երաշխիք
Վաճառքում չկա
Ապրանքի նկարագրություն

Output power (4 ohms at 1 kHz, 16 V) 55 W
Preamp Output: rear. + Subwoofer
Subwoofer Output
Login Aux (front)
USB (front)
Equalizer (EQ5)
Low Pass Filter (fixed)
Lock Mode CD
Before. Setting: FM12 / FM6 (EE) / MW6 / LW6
System RDS / EON
Backlit keys: Green
Screen (LCD / FL / OEL / TFT): LCD screen (with acrylic coating)
Color display (choice / negative or positive): Black / Negative
USB-lock
Removable Storage USB
Manage the USB (repeat): All / Track / Album
Manage the USB (Random Play): Off. / Album / Device
Manage the USB (pause)
Manage the USB (Resume Play)
Manage the USB (codec): MP3, WMA
Manage the USB (view list)
Mode Jump
Dimensions: 178 x 50 x 177 mm
Weight: 1.2 kg

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ