Hama USB Vehicle Charger (86924)
Վաճառքում չկա
Ապրանքի նկարագրություն

For charging/powering all terminal devices which can be supplied with power via a USB socket
With a 12V socket for connecting an additional device via the cigarette lighter
Ideal for travel (laptop/computer not required for recharging the battery)
Only for 12V vehicle connections
Number of USB Charging Connections: 1
Charging Current: 500 mA
Output Voltage: 5 V
Colour: Black

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ