Overmax Camroad 6.0 Black
Գինը` 61 900 ՀՀԴ
Հատուկ գինը` 47 663 ՀՀԴ
12 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

With Camroad 6.0 You Can BE sure all details of your travel That Will Be Recorded and saved on the memory card up to 32 GB.
The large viewing angle (as much as 170 degrees) provides astonishingly wide images.
All the time saved on your device can BE Played back on the 4-inch screen.
Technically advanced system of six glass lenses ensures high image quality.
Camroad 6.0 is equipped with a motion detector Also and a microphone that allows you to record sound.

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ