Pioneer DEH-1900UBB
12 ամիս երաշխիք
Վաճառքում չկա
Ապրանքի նկարագրություն

Composition

Radio: ie, a digital tuner
CD-player: there is
For MP3-player: there is
Amplifier: there is
Equalizer: there is

General characteristics

Peak power: 4x50 W
Standard size: 1 DIN

Supported Media and Formats

Formats: CD-Audio, MP3, WMA, FLAC
Carriers: CD-R, CD-RW

Display

Display type: monochrome
Adjusting the brightness of the display: there is

Control

The joystick on the steering wheel: can be connected
Pause when talking on the phone: there is
Auto plants: there is

Interfaces

Inputs: USB
Front USB: there is
Audio input on front panel: there is
Outputs: audio
Bluetooth Support: no
Connecting the ISO standard: there is

Protection

Removable panel: there is

Tuner

Support ranges: FM, MW
Support RDS: RDS, RDS / EON, RDS / PTY

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ