Pioneer MVH-S300BT
12 ամիս երաշխիք
Վաճառքում չկա
Ապրանքի նկարագրություն

Built-in Bluetooth-module for making voice calls hands-free and listening to music
External Bluetooth microphone
Karaoke (requires an additional microphone)
Spotify
Quick charge for Android devices
Siri Eyes Free Voice Control
USB input on the front panel with backlight
Optional Aux-input on the front panel
Support for FLAC, AAC, WMA, MP3, WAV format
Removable Front Panel
Red button illumination
Possibility to connect standard buttons on the handlebar with an additional adapter
Power Saving Mode
IPhone Support
Cyrillic symbols display
Wide-angle VA LCD display (1 line, 13 characters)
Direct subwoofer control (Direct Sub Drive)
RCA-outputs 2 (output to front, rear speakers or subwoofer)
Advanced Sound Retriever (improving the sound quality of compressed files)
Advanced Sound Retriever for Bluetooth
13-band graphic equalizer
Independent volume control for each source
Advanced Remote Control App (Pioneer ARC)

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ