Pioneer DVH-860AV
12 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

AV DVD Player with 3.5-inch QVGA Display
Max. Power Output: MOSFET 50W x 4
Tuner: AM, FM (24 pre-set stations)
Plays: MP3 / WMA on DVD, CD, USB
DivX / XviD / MP1,2,4 / Jpeg on DVD, CD & USB
Your iPod, iPhone
Other music and video devices via a front Aux-in
Front Panel: Fully detachable
Display Illumination: 3.5-inch QVGA full colour LCD display
Button Illumination: Red or blue
Remote Control: IR Remote included
Multi-Language Display (Russian)
2 (Front and Rear)
Direct Sub Drive
Wired Remote Input
High Voltage Output: 4V
iPod Direct Control
Input for rear camera
RCA Preout: 2 Hi-Volt (F + R or SW)
RCA Video Input: 2
USB Input (Front)
iPod Compatibility: iPod Ready, via optional CA-IW.51V cable, Works with iPhone
Compatible Generations: iPhone 4S, 4, 3GS, 3G, iPhone, iPod nano 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st generation, iPod touch 4th, 3rd, 2nd, 1st generation, iPod touch 3rd, 2nd, 1st generation, iPod classic 120GB, 160GB (2009), iPod classic 80GB, 160GB (2007), iPod 5th generation
Supported Functions: Battery charging, Music & Video playback, List browsing, Album art
Best Stations Memory (BSM)
Auto Alternative Frequency Search
Auto/Manual Frequency Search
CD Text
MP3 Text Display
USB Text
Last Position Memory
Audio Components: High quality sound parts
Balance
Bass, Mid, Treble
Fader
Graphic Equaliser: 3-band
High Pass Filter
Low Pass Filter
Loudness

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ