Promate PROCHARGELT1.WHITE
12 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Input: 12-24V DC
Output: 5V, 1A
Cable Length: 3ft.
Input interface: Car lighter adapter
Made from ABS Plastic

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ