Promate UNICHARGE.PRO
12 ամիս երաշխիք
Վաճառքում չկա
Ապրանքի նկարագրություն

The uniCharge.Pro is just a complete charging solution that best fits the need to charge a tablet and a smartphone without the hassle of carrying multiple cables and changing charging connectors
Comes with a compact car charger, paired with a flat charging cable that has a pre-built Apple (30-pin), Mini-USB and Micro-USB connectors, this kit is just satisfies charging all the widely used smartphones and tablets nowadays
This car charging kits simply provides all the device power-up needs for most tablets and smartphones around

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ