Promate BOOSTER-C.CHAMPAGNE 7.2A C Type CARCHARGER
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Heavy Duty Car Charger: High output 7200mA car charger ensures you never run out of battery whilst driving
Charge Laptops: The high output let you charge any Type-C chargeable laptop in your car
Compact: Booster-C is extremely compact & lightweight
USB 3.0 Type-C Charging Cable: Booster-C features a built-in USB 3.0 Type-C charging cable that is 1.5 meters in length to charge your USB 3.0 Type-C powered devices
Dual USB Ports: Charge two USB powered devices simultaneously with Booster-C’s dual USB ports
Universal Connectivity: Booster-C is compatible with all USB powered devices & USB 3.0 Type-C powered devices
Safe: Booster-C features a smart circuit which ensures protection from over-heating, over-current & short-circuit

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ