Promate MOUNT-2.BLACK UNIVERSAL HOLDER
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Easy Installation: Just clamp it up to any smooth surface, latch the lock to keep the super strong suction cup in place and you are all set. No tools or adhesives required!
360° Viewing: This holder comes with a 360° swivel head that can be tilted to fit your optimum viewing angle be it landscape or portrait.
Sticks to any surface: Mount-2 is just not for your dashboard. You can even stick it to your windscreen or any other smooth surface.
Super Compatible: Works with all devices with width between 5-9cm such as Apple iPhone's/iPad's/iPod's , Samsung Galaxy/Note Phones and Tablets. Supports all popular Sat NAV/GPS/Dash Camera devices.

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ