Canyon CNS-CMSW7G silver-grey
12 ամիս երաշխիք
Վաճառքում չկա
Ապրանքի նկարագրություն

Specifications


Connection: Wireless
Interface: USB
Number of buttons: 3
Key functions / buttons: Scroll
Max & Min Movement Resolution: 800dpi, 1200dpi, 1600dpi
Pointing Device Technology: Optical
Battery: Built-in
Battery life: 112 hours
Length: 171 mm
Height: 50 mm
Width: 121mm

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ