Energy Sistem Mouse Inpput R520 (Black Night)
12 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Middle sized cordless mouse
Micro sized USB nano receiver
You can store the nano receiver inside the mouse built-in slot
With its minimum size, the receiver can be integrated inside the laptop
10 meters range
1.600 dpi optical technology for high movement precision.
Side buttons for faster browsing (next/previous)
Commutable optical sensor: 800 ~ 1600 dpi
2.4 GHz wireless technology
Micro sized USB nano receiver
You can store the nano receiver inside the mouse built-in slot
5 functional buttons and scroll wheel
32 channels to avoid interferences
Plug & Play: No need for drivers
Only needs one AA battery to operate
Mouse size: 97 x 70 x 35 mm
Nano receiver size: 18 x 14 x 6 mm
Net weight: 70 grs
Compatible with Windows 98SE/2000/ME/XP/VISTA/7/Mac OSX/Linux
Colour: Black Night

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ

Դուք կարող եք օգնել մեզ բարելավել մատուցվող ծառայությունների որակը՝ հայտնելով մեզ Ձեր կարծիքը։ Ցանկացած մեկնաբանություն կամ առաջարկ կարևոր է մեզ համար։