Energy Sistem Mouse Inpput R520 (Black Night)
12 ամիս երաշխիք
Վաճառքում չկա
Ապրանքի նկարագրություն

Middle sized cordless mouse
Micro sized USB nano receiver
You can store the nano receiver inside the mouse built-in slot
With its minimum size, the receiver can be integrated inside the laptop
10 meters range
1.600 dpi optical technology for high movement precision.
Side buttons for faster browsing (next/previous)
Commutable optical sensor: 800 ~ 1600 dpi
2.4 GHz wireless technology
Micro sized USB nano receiver
You can store the nano receiver inside the mouse built-in slot
5 functional buttons and scroll wheel
32 channels to avoid interferences
Plug & Play: No need for drivers
Only needs one AA battery to operate
Mouse size: 97 x 70 x 35 mm
Nano receiver size: 18 x 14 x 6 mm
Net weight: 70 grs
Compatible with Windows 98SE/2000/ME/XP/VISTA/7/Mac OSX/Linux
Colour: Black Night

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ