Energy Sistem Mouse R6 (Infinity Blue) (778676)
12 ամիս երաշխիք
Վաճառքում չկա
Ապրանքի նկարագրություն

Soyntec® wiress and foldable mouse R6 Traveller Infinity Blue (folable,10 m, Nano receiver)
2.4GHz wireless mouse with long range up to 10 meters
Foldable structure, ideal for taking with you wherever you go
Micro sized USB nano receiver
High precision with 1.600 dpi that provide superior smooth movement.
Product's content: Mouse R5 Traveller, USB nano receiver, 2 AAA battery, User manual
Foldable structure, ideal for taking with you wherever you go
Commutable optical sensor: 800 / 1200 / 1600 dpi
2.4 GHz wireless technology
Micro sized USB nano receiver
Allows to store the nano receiver inside the mouse built-in slot
Sleeping mode for energy saving
3 functional buttons and scroll wheel
32 channels to avoid interferences
Battery status indicator
Plug & Play: No need for drivers
Mouse size: 108 x 58 x 33.6 mm
Folded mouse size: 72 x 58 x 28.7 mm
Nano receiver size: 18 x 14 x 6 mm
Net weight: 65 grs
Compatible with Windows 98SE/2000/ME/XP/VISTA/7/8/Mac OSX/Linux/Android

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ