Miele CS1212-1 I
24 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Built-in furniture
Range: Combi-Set Hobs
Induction
Dimensions: 300 x 520 mm
Building-in depth: 57 mm
Cut out width: 272 mm
Cut out depth: 500 mm
Space behind hob: 50
Space to wall or tall unit at side of hob: 40
Stainless-steel frame
Embossed Miele Logo
Tempered glass
LightPrint graphics
Metal knobs
No. of power settings: 9
TwinBooster
Food-warming function
Booster function
No. of cooking zones: 2
Pan size recognition
Front size: 10.0-16.0cm
Front output (kw): 1.4/2.2
Rear size: 16.0/23.0cm
Rear output (kw): 2.3/3.0/3.7
Safety switch-off
Overheating protection
Integrated cooling fan
Residual heat indicators
Accessories: Mains connection cable, Glass scraper
Voltage (v): 230
Fuse rating: 20
Mains interference suppressed
Radio/TV suppressed

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ