Bosch KGN39SA10R
24 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Description of BOSCH Refrigerator
KGN39SA10R Purple, Grey

Refrigerator with bottom freezer and drawers for storage of vegetables provides plenty of space for storage of goods. Beautiful and modern display on the door makes convenient to manage the settings without opening the refrigerator. The refrigerator KGN39SA10R has multi-cooling system ensuring an even air distribution and cooling at all levels of the refrigerator. The feature of KGN39SA10R is performance of quartz glass doors. Inside the refrigerator – a bright even light. The resource for the LED is designed for a lifetime service of the device.

SPECIFICATIONS
General characteristics
Type: Refrigerator with freezer
Color: Grey, Purple
Model: KGN39SA10R

Main Characteristics
Electricity Use: 292kWh/year
Freezing capacity: 14 kg/24h
Defrosting the refrigerator compartment: No Frost
Defrosting the freezer compartment: No Frost
The minimum temperature in the freezer compartment: -26 °
Fresh Zone: yes
Noise Level: 42dBa
The duration of storage of freezer during a power outage: 18h
Refrigerant: R600a (isobutane)
Power connection: 120 W

Capacity
Total Capacity: 315l
Refrigerator Capacity: 221l
Freezer Capacity: 94l

Design
Number of compartmertments: 2
Number of doors: 2
Freezer location: Bottom
Reversible Doors: Yes
Outer material: quartz glass, painted metal
Shelves material: glass

Indications
Display: Yes
Temperature Indicator: Yes
Power outrage Indicator: Visual, sound
Open door Indicator: sound

Features
Ice-maker: No
SuperFreezing: Yes
SuperCooling: Yes
"Rest" mode
Child Protection: Yes
Antibacterial Coverage: No
Second Compressor: No

Additional:
-4 door shelves
-3 safety glass shelves
-3 transparent boxes
-Antibacterial Carbon Filter
-Ice tray
-Quartz glass door
-Shelf for bottles, timer for bottles

Classes
Energy saving class: A
Climate class: SN, T

Appliance dimension and weight
Width: 60 cm
Height: 200 cm
Depth: 64 cm
Weight: 78 kg

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ

Դուք կարող եք օգնել մեզ բարելավել մատուցվող ծառայությունների որակը՝ հայտնելով մեզ Ձեր կարծիքը։ Ցանկացած մեկնաբանություն կամ առաջարկ կարևոր է մեզ համար։