Liebherr CUag 3311-20
12 ամիս երաշխիք
Վաճառքում չկա
Ապրանքի նկարագրություն

Energy efficiency class: A++
Energy consumption in 365 days [kWh/a]: 210
Energy consumption in 24 h [kWh / 24h]: 0.575
Noise level [db(A)]:39
Defrosting, refrigerator compartment: automatic
Defrosting, freezing compartment: manual
Climate class: SN-ST
Storage time during interruptions in power supply [h]: 27
Freezing capacity in 24 hrs [kg]: 4
Star-coding: 4
Dimensions H/W/D [cm]: 181,2/55,0/63,0
Door hinges: right interchangeable
Gross capacity, refrigerator compartment overall [l]: 218
Total net capacity, refrigerator compartment [l]: 210
Gross capacity, freezer compartment [l]: 86
Net capacity, freezer compartment [l]: 84

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ