MDV HS-185CN
12 ամիս երաշխիք
Վաճառքում չկա
Ապրանքի նկարագրություն

Specifications


Generally

Built in: No
Capacity: 150 lt
Energy class: A +
Type: Landscape (Chest)

Dimensions

Height: 85 cm
Width: 70 cm
Depth: 61 cm

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ