MDV HS-258CN
12 ամիս երաշխիք
Վաճառքում չկա
Ապրանքի նկարագրություն

Specifications


Type of instalation: Freestanding
Cold Accumulation: 34 hours
Energy efficiency class: A +
Freezing capacity: 9kg / 24h
Climate class: N / SN / ST / T
Number of compressors: 1
Power consumption: 219 kW / h per year
Defrosting the freezer: manually
Noise level: 42 dB
Manufacturer: Midea
Overall volume: 198 l
Volume of the freezer: 198 l
Height: 86 cm
Width: 95 cm
Depth: 53 cm
The weight: 35 kg

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ