Tefal TT330D30
24 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Specifications
Power: 700 W
Number of offices: 2
Number of toasts: 2
Management type: mechanical
Adjusting the degree of browning: yes, smooth
One-side frying: no
Cancel button: there is
Defrost function: no
Heating function: no

Features
Automatic centering of toasts: there is
"Extra-lifting" toasts: there is
Automatic toasting: no
Grate for heating rolls: no
Crumb tray: there is
Housing material: metal
The weight: 0.85 kg
Additional Information: 6 degrees of roasting

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ