Tefal TT340830
24 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Crossing: YES
Stop function: YES
Toaster design: double-spindle
Number of toasts: 2
Crumb tray: YES
Power consumption (W): 850
Regulation of degree of roasting: YES
Defrosting: YES
Pasta Roller: Does not have a dishwasher
Black Colour
Product design: black, stainless steel
Weight (kg): 1.245
Height (cm): 28.20
Width (cm): 15.60
Depth (cm): 18.60

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ