MPM MPE-05/T
12 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Main characteristics
Oven type: electrical
Dimensions (HxWxD), cm: 39x51,8x32,9
Control: mechanical
Power, kWt: 1600
Colour: the black

Oven
Volume of oven, l: 32
Number of heating modes: no data
Grill: there is
Convection (fan): there is
Rotisserie: there is
Steamer function: no
Oven timer: there is (60 min.)
Maximum temperature: 230
Number of doors: 2

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ