Sapir SP-1222-CA24 White
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Features:
Round baking tray with enamel coating.
Free of any PFOA chemicals for healthier baking.
Easy to clean and convenient to use.
Environment friendly.
Dishwasher safe.

Specifications:
Height: 7.0 cm
Body thickness:0.5 mm
Bottom thickness:0.5 mm
Diameter:24.0 cm

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ