Sapir SP-1222-CA36 White
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Features:
Round baking tray with enamel coating.
Free of any PFOA chemicals for healthier baking.
Easy to clean and convenient to use.
Environment friendly.
Dishwasher safe.

Specifications:
Height: 7.8 cm
Body thickness: 0.8 mm
Bottom thickness: 0.8 mm
Diameter: 36.0 cm

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ