Sapir Z-1222-MA26 Black/White
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Aluminum baking pan with marble non-stick coating.
Free of any PTFE and PFOA chemicals for healthier baking.
Easy to clean and convenient to use.
Environment friendly.
Dishwasher safe.
Height: 6.5 cm
Case Thickness: 1.5 mm
Thickness: 1.5 mm
Diameter: 26.0 cm
Material: Aluminum with non-stick coating

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ