Sapir Z-1222-NMA28 Black/White
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Aluminum baking pan with marble stone ceramic coating.
Free of any PFOA chemicals for healthier baking.
Easy to clean and convenient to use.
Environment friendly.
Dishwasher safe.
Height: 8.0 cm
Case Thickness: 1.6 mm
Thickness: 1.6 mm
Diameter: 28.0 cm
Material: Aluminum

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ