Sapir Z-1223-GM Grey/White
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Muffins baking mold with durable marble non-stick coating.
Free of any PFOA chemicals for healthier baking.
Easy to clean and convenient to use.
Saves energy & Environment friendly.
Dishwasher safe.
Marble non-stick coating with increased hardness and strength.
Measurement: 35x26x2.5cm
Length: 35.0 cm
Width: 26.0 cm
Height: 2.5 cm
Case Thickness: 0.5 mm
Thickness: 0.5 mm
Material: Carbon steel

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ