Miele 09519690 Baking tray
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Specifications


For baking biscuits, pastries, sheet cakes, and other baked goods
Fits into FlexiClips or directly into side racks
Non-stick - no baking parchment or greasing required
Especially easy cleaning thanks to PerfectClean

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ