Tescoma 629532 MINI WAFFLE PAN "DELLA CASA"
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Excellent for easily preparing homemade mini waffles. Made of excellent heat-resistant silicone.
Resistant up to 230\x1A.
The pan prevents overcooking, is easy to clean and space-saving.
Suitable for gas, electric and hot-air ovens, dishwasher safe.
Instructions for use with recipe enclosed.
ø waffle: 4,5 cm

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ