Bosch TDA2610
24 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

"Sensixx B1"
Power: 2000 Watt
Half-transparent body
Palladium-glissée soleplate with steam channels and 3 Zone layout - ideal steam distribution and superb gliding
Slim ironing tip - easy ironing along the buttons and seams
Continuous steam: 25 g/min
Shot of steam: 60 gr/min
Vertical steam
Variable steam control (0/1/2)
Variable temperature control
Water spray function
AntiCalc system
290 ml water tank
LED control light
1.8 metre cord
Colour: Transparent Blue/White

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ