MDV MSV1-09HRN1
12 ամիս երաշխիք
Վաճառքում չկա
Ապրանքի նկարագրություն

Power supply 1Ph, 220-240V-, 50Hz
Cooling/Heating
Cooling 9000 Btu/h
Heating 10000 Btu/h
Max. input consumption 1200 W
Max. current 6.0 A
Compressor
Model PA108X1C-4FTDE
Type ROTARY
Brand GMCC
Capacity 8768/ 8871 Btu/h
Input 885/915 W
Thermal protector B160-135-241E /MRA13430-9087
Thermal protector position EXTERNAL
Refrigerant oil/oil charge ESTER OIL VG74 /350
Indoor fan motor
Model RPG20D
Input 43.3 W
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) 450/390/350 m3/h
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo) 35/32/30 dB(A)
Indoor unit
Dimension(WDH) 715x188x250 mm
Packing (WDH) 775x260x324 mm
Net/Gross weight 7 / 8.7 Kg
Outdoor fan motor
Model YDK25-4(B)
Input 63 W
Outdoor noise level 54 dB(A)
Outdoor unit
Dimension(WDH) 795x165x270 mm
Packing (WDH) 850x285x340 mm
Net/Gross weight 10/12.5 Kg
Refrigerant type R410A/900g
Max. refrigerant pipe length 20 m
Max. difference in level 8 m
Connection wiring 1.5(Optional)
Plug type 1.0x3/VDE
Thermostat type Remote Control
Room temperature
Indoor(cooling/ heating) 17-32/0-30 ℃
Outdoor(cooling/heating) 18-43/-7-24 ℃

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ