Endever Skyline KS-526
12 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

A type electronic
weighing range 5 kg
measurement accuracy 1 g
Tarokompensatsiya there is
Successive weighing no
Measurement of the liquid volume no

Display
Timer no
Clock no

Food
Type of battery 2 AAA
Indication of battery charge there is
automatic shutoff there is

Features
packaging design platform
Material platform plastic
housing material plastic
Dimensions (WxDxH) 145x220x45 mm

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ