Philips SCF632/27
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Philips AVENT Classic Bottles Nipple
2 hole Slow Flow 1m+
Easy latch on due to the unique skirt on the nipple
Reduce fussing and discomfort
Clinically proven to significantly reduce fussing
Unique two piece anti-colic system
BPA free nipple
Different flow rate nipples available
Compatible with Classic feeding bottle
Material Nipple: Silicone, BPA free
Extra soft Slow Flow nipple: 2 pcs
Nipple design: Unique skirt, Easy latch on
Flow speed: Slow flow
Holes: 2 holes
Months: 1m+
Development stages: 0-6 months
Latch on: Easy latch on, Promotes nipple acceptance
Nipple: Flexes to feeding rhythm
Anti-colic valve: Two piece anti-colic system

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ