Philips SCF180/25
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

England Yes
can be sterilized Yes
Without bisphenol-A Yes
It helps soothe baby Yes
Protective cap Yes
Silicone pacifier 2 pcs.
Snap cap 2 pcs.
Age 0-6 months

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ