Peleg Design Mr.Brooman PE982 black
Գինը` 3 400 ՀՀԴ
Հատուկ գինը` 1 700 ՀՀԴ
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

SpecificationsThis loyal butler will click onto your broom and will keep things neat and tidy.
He hangs from the wall by its collar and can even hold a dustpan or something else in his hand.
Always at your service!
Brand: Peleg Design
Item number: PE-PE981
Color: Black

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ